Het Taekwon-do van Choi Hong hi en Noord korea

The father of Taekwondo
General Choi(Che) Hong-Hee 1918~2002
THE BIBLE OF TAE KWON DO-YOUR CREATOR-CHOI HONG HI
itf korea
North Korean Tae Kwon Do Team