Taekwon-do Dojang en aansluiting met Taekwon-do Bond

aansluiting met Taekwon-do Bond ITF Royal Dutch

Beste Taekwon-doïn, leden en ouders/verzorgers,

Bij deze wordt u geïnformeerd over onze aansluiting bij de Taekwon-do Bond ‘ ITF Royal Dutch ’.

De ITF Royal Dutch vertegenwoordigt in Nederland de Wereldbond; ITF  (-Choi.)

Die staat voor de  ITF Taekwon-do style volgens de richtlijnen van Generaal Choi Hong Hi, de Grondlegger van het Taekwon-Do.

 

In het inschrijf formulier stond al aangekondigd,

dat we aansluiting (hebben of deze zullen zoeken) met de Taekwon-do Bond.  

Dus bij inschrijving bij onze Dojang verplicht men zich tot aansluiting bij de ITF Royal Dutch.

We sluiten ons dus collectief aan bij de Taekwon-do bond; ITF Royal Dutch.

Dan graad houders zijn verplicht om via de ITF Royal Dutch ook  bij de ITF wereld bond aan gesloten te zijn voor erkenning van hun Dan graad

Dat houd in dat we een jaarlijkse bijdrage moeten betalen aan de Bond

voor het (komende) kalender jaar

meestal word deze in november geïnd op elke Dojang voor het komende Kalenderjaar.

 

             Hier mee gaan wij de verplichting aan dat we;

- Wat ook al onze doelstelling is; het grootste deel van onze trainingen het taekwon-do te beoefenen en bestuderen  volgens de richtlijnen van Generaal Choi Hong Hi, de Grondlegger van het Taekwon-Do

-Als School (Dojang) een Jaarlijkse bijdrage betalen van €75,-

-En een Jaarlijkse bijdrage per donateur/lid (Taekwon-doïn) van €25,- 

(hier van ontvangen de leden een Nota briefje)

Wat bied de taekwon-do bond ‘ITF Royal Dutch ‘ ons:

-Wij ontvangen erkenning als ITF Dojang

-De bond is lid van de wereld bond ITF en er worden internationale contacten onder houden

wat kan resulteren in o.a. een seminar

-De bond bied deelname aan Dan graad examens

-De bond bied ook erkenning van de behaalde Graduaties

-Zij geeft ieder lid een bondstaekwon-do paspoort waarin je graduatie en deelname aan evenementen kan worden bij gehouden.

-De bond bied ons opleidingen aan o.a. als ; Scheidrechter, assistent leraar.

-De Dojang  leraren krijgen een paar maal per jaar training aangeboden

-De bond bied trainingen voor de wedstrijd sport aan al haar leden

-De bond bied eens per jaar een Nederlands kampioenschap

-Door dat we met zn alle achter de bond staan is het ook mogelijk dat er een Nederlands Team is.

-En Kunnen we als Dojang bondsleden als gast uitnodigen

-De bond bied activiteiten aan voor zijn leden (indien deelnemers bij een opentraining geen bond lid zijn dan betalen zij meer)

-De bond bied maandelijks spartrainingen

-De bond bied per kwartaal technische trainingen

-Eens per jaar een Royal Dutch day ‘ hier bij word de sport zo breed mogelijke getraint met alle niveaus